Şirketler ve İş Hukuku

Şirketler ve İş Hukuku

 • Türk ve yabancı şirketlere, yatırım alanlarında hukuki hizmetlerin verilmesi,
 • Şirketlerin Türkiye’deki yatırımlarının planlanması, bu yatırımlar çerçevesinde ortaklık anlaşmaları hazırlanması,
 • Şirket kuruluşlarının takibi,
 • Türk şirketlerinin yabancı ülkelerdeki yatırımları ile ilgili yazışma ve başvurulara ilişkin olarak danışmanlık hizmetleri,
 • Ticaret Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlıkların çözülmesi.
 • Anonim ve limited şirketlere danışmanlık hizmeti,
 • Şirket satın almaları ve şirket birleşmeleri,
 • Ticaret ve rekabet hukuku,
 • Her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi,
 • Hukuki danışmanlık

İş Hukuku

 • İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası,
 • İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası,
 • İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Avukatlık danışma hizmetleri

Our Work Process

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

BİLGİ ALIN