Miras Hukuku

Miras Hukuku

 • Mirasçılık Belgesinin Alınması
 • Kayyım ve Veraset Davaları
 • Paydaşlığın Giderilmesi Davaları
 • Mirasta Defter Tutulması
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Vesayet ve Kayyım Davaları
 • Vasiyetnamenin İptali Davaları
 • Mirasçılık Belgesinin İptali Davası
 • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,
 • Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,
 • Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,
 • Mirasta tenkis davası,
 • Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,
 • Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,
 • Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava.

Our Work Process

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

BİLGİ ALIN