İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

  • Yabancı vatandaşların Sınır dışı edilmesine dair kararların; çalışma izni başvurusunun ret kararlarının; oturum izinlerinin veya uzatma başvurularının reddi kararlarının iptal davaları,
  • Vergilendirme sürecinden kaynaklanan problemlerin çözümü,
  • İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi,
  • Gümrük Mevzuatından ve diğer vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerle ilgili Vergi Mevzuatı kapsamında dava öncesi idari müracaatların yapılması,
  • Uyuşmazlıkların idari aşamada çözülememesi halinde dava sürecinin takibi
  • 4483 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Başvurular
  • Dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlıklar.

Our Work Process

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

BİLGİ ALIN